Toernooi reglementen

 

1.  Het inschrijfgeld à € 65,- dient op de dag zelf betaald te worden bij aanmelding in de Activiahal.

2.  Bij de eerste wedstrijd worden de spelerskaarten gecontroleerd. 2023: mini 6 geboren op 01-01-2011 of later; mini 5 geboren op 01-01-2012 of later. Leeftijdsgrenzen zullen streng nageleefd worden. Teams bestaan uit minimaal 5 spelers.

3.  Organisatie Activia zorgt voor scheidsrechters. Team als eerste vermeldt op het wedstrijdformulier zorgt voor een teller.

4.  Er wordt gespeeld volgens de officiële spelregels en reglement CMV van de Nevobo zie www.volleybal.nl. Uitzonderingen:

De belijning van de velden: de buitenste zijlijnen en de binnenste achterlijn van het badmintonveld (blauwe lijn). Spelers mogen gewisseld worden zoals bij regulier volleybal (indraaien bij servicepositie  mag wel, is niet verplicht; de wissels mogen niet leiden tot tijdrekken). Na 3 goede services door een en dezelfde speler moet er doorgedraaid worden. Er worden geen bonuspunten gegeven op niveau 5. Serveren mag zowel boven-als onderhands op niveau 5 en 6. Netfouten en aanvalstechniek volgens regulier volleybal. Hier gelden dan ook de regels zoals bijvoorbeeld: netfout, gestolen bal, gedragen bal, voet geheel over de middenlijn.

5.  Bij de wedstrijden moet gebruik worden gemaakt van de door de organisator voorgeschreven wedstrijdformulieren.

6.  Bij te laat verschijnen begint het betreffende team met een 5-0 achterstand, bij niet verschijnen gaat de wedstrijd verloren aan de tegenpartij.

7.  De speeltijd bedraagt 2 sets van 12 minuten. Er wordt van speelveld gewisseld. Het als eerstgenoemde team heeft de opslag. De begin- en eindtijden worden door waarschuwingssignalen aangegeven. Tussen de sets is er kort tijd voor time-out. Tijdens de 12 minuten kunnen geen time-outs aangevraagd worden.

8.  Bij het klinken van het eindsignaal is de wedstrijd ten einde. De rally die op dat moment gespeeld wordt dient gestopt te worden en telt niet meer mee voor de eindstand.

9.  Naast het veld mogen maximaal 2 coaches staan om het team te begeleiden.

10. De spelers dienen uniform gekleed te zijn.

Resultaten en standen

11. Er worden 2 sets gespeeld.

12.De puntenverdeling bij een wedstrijd is: Iedere gewonnen set levert 2 punten op. Iedere gelijk gespeelde set levert 1 punt op. Iedere verloren set levert 0 punten op.

13.De resultaten van de gespeelde wedstrijden van een team dat van verdere deelname aan de competitie is uitgesloten of door zijn vereniging is teruggetrokken, vervallen. Het team wordt uit de stand verwijderd.

14. Indien twee of meer teams gelijk eindigen in de eerste ronde zal de beslissing over iedere plaats die van belang kan zijn, worden verkregen door:

De rangvolgorde door het resultaat van de onderlinge wedstrijden:

a. de ploeg die de (meeste) onderlinge wedstrijden gewonnen heeft eindigt hoger

Indien de betrokken ploegen tegen elkaar een gelijk aantal wedstrijden verloren en gewonnen hebben:
b. eindigt de ploeg met het beste puntengemiddelde (quotiënt van het behaalde aantal scorepunten vóór en tegen) van de onderlinge wedstrijden hoger.

Indien het puntengemiddelde van onderlinge wedstrijden gelijk is:
c. eindigt de ploeg met het beste puntengemiddelde (quotiënt van het behaalde aantal scorepunten vóór en tegen) van alle gespeelde wedstrijden hoger.

Indien dat puntengemiddelde gelijk is:
d. Als er dan nog geen verschil is bepaalt het lot via de toss de Eindrangschikking
e. Als twee ploegen na de poule fase aan het einde van de wedstrijd gelijk eindigen in setpunten en vervolgens ook in puntenscore over de twee sets gezien, dan moet er meteen doorgespeeld worden tot 1 ploeg 3 punten heeft gescoord waarbij de toss bepaalt wie serveert. De opstelling moet gecontinueerd worden zoals die was aan het einde van de wedstrijd.