Home
images/activia_leden.jpg
  • Dames 1
  • Dames 2

Inmiddels is overal bekend dat MFA Oelbroeck wordt verbouwd. Activia heeft al jaren zitting in de stuurgroep als grootste gebruiker van de Activiahal. 
op 1 februari zijn de verbouwplannen gepresenteerd aan de inwoners van Sint Anthonis. Er komen bij ons veel vragen en zorgen binnen, over de plaats van de Activiabar in het geheel. In de visie van Oelbroeck zou een gebouw als dit één centrale ontmoetingsruimte moeten hebben. Wat betekent dat de Activiabar daar in op gaat. 

Vanaf het begin heeft Activia gezegd dit niet te willen, omdat dit volgens ons een negatief effect op de toekomst van onze club heeft. Financieel, maar belangrijker nog ook voor de onderlinge sociale verbondenheid tussen onze leden, vrijwilligers en publiek. Activia functioneert zelfstandig ten behoeve van het behoud van (regionaal) volleybal. Daar zetten vele mensen rondom onze club zich voor in, ieder op een eigen manier. Van volleybalspeler tot scheidsrechter, van teller tot barcommissielid, van TC tot PR, van sponsor tot zaalwacht en van bestuur tot activiteitencommissie. We houden van het volleybal en van gezelligheid met elkaar. 

Activia houdt voet bij stuk en er is onlangs opnieuw gesproken met het bestuur van Oelbroeck. Het resultaat van dit gesprek is positief. Onze bar, ons clubhuis blijft ook na de verbouwing naast een centrale ontmoetingsruimte bestaan in eigen beheer van Activia. Wij gaan als goede buren verder, ieder met ons eigen belang. Waar we elkaar kunnen helpen doen we dat.  In elk geval alle activiteiten die met volleybal te maken hebben, blijft Activia uitvoeren in de zaal en in onze Activiabar. 
Dit alles met het doel volleybal met Sfeer en Prestatie!

Als hierover nog vragen, opmerkingen of goede ideeën zijn, richt je dan tot iemand van het bestuur. 

Contact

Secretariaat:

0485 38 4511

Zaal:

Activiahal
Remmensberg 31
5845 DD
Sint Anthonis
0485 38 5134

Zaalbeheerder Activiahal:

06 13 80 9122

 

Programma Activiahal

logo2016

logo pinkstertoernooi2016