Home
images/activia_leden.jpg
  • Dames 1

Onze sponsorcommissie is vol in actie, de afgelopen maanden heeft deze commissie niet stil gezeten. Er is een nieuw sponsorplan gemaakt en met een mooie nieuwe folder in samenwerking met de PR-commissie, gaan we de boer op. De komende maanden, ruim vóór het seizoen 2021-2022, zullen alle huidige sponsoren en potentiële nieuwe sponsoren worden benaderd. Activia presenteert zich als ambitieuze volleybalvereniging in de regio, onder het motto: “Sfeer en Prestatie”.

De eerste resultaten zijn zichtbaar, met sommige sponsoren zijn al nieuwe afspraken gemaakt voor het nieuwe seizoen. Op een ander moment gaan we hier wel wat van laten zien!
Ook heeft de commissie een nieuw draai gegeven aan “De Club van 50”, zij heten voortaan de  “Vrienden van Activia”, daarmee krijgt iedereen de kans om op persoonlijke titel Activia financieel bij te staan. Veel van onze vrienden hebben hierover informatie ontvangen en we gaan actief op zoek naar nog meer vrienden.
Alle informatie over  sponsormogelijkheden wordt over een tijdje op de website geplaatst. Dat is nu nog iets te vroeg.

Interesse of vragen over sponsoring?

Wilt u meer weten over de opzet van de mogelijkheden voor sponsoring van Activia, persoonlijk als vriend, of bedrijfsmatig? Stel uw vraag dan via 

Alle communicatie over sponsoring verloopt via onze sponsorcommissie, omdat we graag met alle sponsoren het gesprek aan willen gaan met als uitgangspunt de richtlijnen van het sponsorbeleid. We willen niemand voortrekken of achterstellen en iedereen kansen bieden om mee te doen op een manier die passend is bij de sponsor en bij Activia. Er zijn regels vastgelegd over de periode van een contract, bedragen en tegenprestaties, maar ook over kleding en de plaats van logo’s bijvoorbeeld. We gaan er vanuit dat sponsoren deze lijn met ons ook volgen. We moeten ons er van bewust zijn dat we nu nog in een overgangsjaar zitten en verschillen zullen dus zichtbaar zijn. De komende jaren proberen we steeds meer eenduidig naar buiten te treden. Oók als jij een initiatief hebt voor je team, of het team van je zoon of dochter. Informeer de  over je idee of stel je vraag, dan kijken we samen hoe we dat kunnen regelen volgens de regels en afspraken die we hebben gemaakt.

Elk idee is goed en samen maken we het nog beter!

Sponsorcommissie Somas Activia.