Home
images/activia_leden.jpg
  • Dames 1
  • Dames 2
Dames 1 komt steeds dichterbij promotie naar de TOP-divisie, al is het zeker nog niet gespeeld!
Toch is een groepje fanatiekelingen wel bezig om voorbereidingen in gang te zetten. We willen in de startblokken staan als we kampioen worden, zodat er snel actie ondernomen kan worden. Het betekent namelijk iets; het een en ander moet geregeld worden. Een eerste uitwerkingsplan is klaar om te delen. In de komende weken nodigen we een aantal groepen uit. Inmiddels is er al gesproken met het team maar ook zullen we ons verhaal vertellen aan onze vrijwillige commissies en andere betrokkenen op uitnodiging. We gaan het o.a. hebben over praktische zaken, sponsoring, wedstrijdleiding, wat betekent het voor Activia, pr en communicatie; kortom alles wat hoort bij deze uitdagende stap.
Als jij benieuwd bent naar onze ideeën, of wil je ons ermee helpen, laat dat dan weten, we gaan dan graag in gesprek. Stuur dan een bericht naar  
Via website en facebook zullen we melden wat er te melden is en ondertussen volgen we Dames 1 natuurlijk op de voet!