Home
images/headers/slide01.png

 

foto ledenvergadering

Op donderdag 22 november werd de jaarlijkse ledenvergadering van Activia gehouden. Deze vergadering werd beter dan andere jaren bezocht, zo’n 60 leden en betrokkenen kwamen naar onze clubkantine! Het bestuur had zich goed voorbereid, naast een terugblik op een sportief goed en positief seizoen door de TC, werden de financiën uiteengezet door onze penningmeester. Het samengaan met Unicum werd toegelicht en er werd verslag gedaan over het Pinkstertoernooi 2018, het internationaal Minitoernooi 2017 en het afgelopen tweede seizoen van eredivisionist FAST, met de FAST-academy en de FAST-trainersopleiding. Al met al veel positieve berichten, een goed seizoen en kansen voor de toekomst. Een aantal kritische vragen moesten worden beantwoord of worden op een ander moment behandeld. Het bestuur heeft ook een eerste aanzet gedaan voor een meerjaren beleidsvisie 2019-2023 en heeft zo’n 10 mensen onder de aanwezigen gevraagd daar eens kritisch over mee te denken en feedback te geven op het basisplan. Een beleidsplan moet in de club gedragen worden. In januari 2019 hopen we deze beleidsvisie vast te stellen en via de website te presenteren.
Tijdens de vergadering de jaarlijkse bestuursverkiezing. De voorzitter nam het woord om Fieny, TC-bestuurslid, te bedanken voor haar jarenlange inzet voor de club, de teams, het individu én vooral voor het volleybal. Fieny gaat een studie doen en kan dat niet combineren met haar grote inzet voor Activia. We zijn op zoek naar vervanging. Met het samengaan met Unicum, hebben we echter ook twee leden vanuit Wanroij aan het bestuur kunnen toevoegen. De vergadering, met ook een heel aantal betrokken leden uit Wanroij, heeft ingestemd met de benoeming van Vivian en Miranda, de leden die blijven zitten zijn Mieke, Jan Willem en Maud.

De rode draad van de avond zat ‘m toch ook in de toekomstbestendigheid van de club Activia. Er was volle aandacht voor het gegeven dat het goed gaat voor nu maar dat dat geen garantie is voor de lange termijn. Er werd een beroep gedaan op iedereen om mee te doen en mee te denken. Om samen de juiste handjes te vinden om de club te laten blijven wat het nu is, een club van Sfeer en Prestatie. Dat leverde spontaan 8 nieuwe mensen en namen van mensen op die zich als vrijwilliger ook aan Activia willen verbinden of die daarover met ons in gesprek willen gaan. Kortom, Activia een club om trots op te zijn, een club met toekomst!